Welkom

Welkom op de startpagina van het informatie systeem Managing Agent (IMA) van de tunnelbeheerorganisatie van de Provincie Noord-Holland.

Op de N201 tussen hectometer 35.5 en 39.2  inclusief aansluitende wegen N232 tussen hectometer 43.9 en 44.5 alsmede N231 tussen hectometer  21.8 en 22.3) (tunnelcomplex Waterwolftunnel) en N201 tussen hectometers 42.5 en 49.1 (Amstelaquaduct) zijn de infrastructuur en tunnelobjecten in beheer bij de Managing Agent van Arcadis Nederland B.V.

Tevens is van het HOV-1 tracé (OV-tracé door de Abdijtunnel) tussen hectometer 54.5 (halte Handelskade, aan Schipholzijde) en hectometer 51.2 (tussen halte Beukenhorst en halte De Hoek, aan Hoofddorpzijde) de bediening en bewaking in handen van de Managing Agent.

Via deze website verloopt de communicatie en afstemming tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de bediening en bewaking alsmede het beheer en onderhoud van deze tunnelobjecten.

Indien u werkzaamheden wilt uitvoeren op (of direct aangrenzend aan) genoemde tracés dient u in verband met het vigerende veiligheidsregime altijd een werkvergunning aan te vragen. Een werkvergunning is noodzakelijk om alle betrokkenen (beheer en tunneloperators) te informeren en te borgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van en werken conform de veiligheidsregels- en procedures van de Provincie Noord-Holland. Hiertoe dient iedere werknemer afzonderlijk een conformiteitsverklaring van de veiligheidsinstructie in te vullen. Zonder geldig werkvergunning en conformiteitsverklaring zal het werk worden stilgelegd en de werknemers worden weggestuurd van het werk.

Een werkvergunning dient uiterlijk vijf werkdagen vóór de start van de werkzaamheden te zijn ingediend, middels IMA. Houdt u hier dus rekening mee in uw planning.

Voor het aanvragen van een account t.b.v. het aanmaken en indienen van werkvergunningen kunt u contact op nemen met de Managing Agent via: aanvraagusername@waterwolftunnelbeheer.nl. Vermeld in uw aanvraag voor een account in ieder geval uw naam, VCA nummer, uw bedrijf en reden voor werkzaamheden.

Indien werkzaamheden uitgevoerd gaan worden welke van invloed kunnen zijn op de (beschikbaarheid van de) infrastructuur, dan dient dit vóórafgaand aan het aanvragen van een werkvergunning afgestemd te worden met het beheer van de Managing Agent. Neem hiervoor contact via htb@waterwolftunnelbeheer.nl en vermeld daarin de werkzaamheden en de raakvlakken 

 

Tunnel